Algemene Voorwaarden

Deel dit:

Dienstverlening

 1. De dienstverlening van de datingsite bestaat uit het bieden van een offline mogelijkheid om met andere singles in contact te komen
 2. De datingsite geeft geen garantie op succes of op een relatie
 3. Op DatingDirector worden de volgende aanvullende eisen vervuld: Minimale leeftijd 40 jaar
 4. De mogelijkheid tot het in contact komen met andere singles is bij de prijs inbegrepen
 5. Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van lidmaatschapsgeld, is dit gebaseerd op een vast bedrag per handeling
 6. DatingDirector is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van de singles tijdens een persoonlijke afspraak

Beschikbaarheid dienstverlening

 1. DatingDirector spant zich om de dienstverlening aan consumenten zonder storingen te laten verlopen
 2. Als er onderhoud aan de website wordt verricht dan zal DatingDirector dit zo vroeg mogelijk melden en de overlast hiervan zo veel mogelijk beperken

Gedrag van consumenten

 1. Het is de consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen.
 2. Het is de consument bovendien niet toegestaan om: onwaarheden in het profiel te vermelden, gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden, meerdere profielen per persoon in te vullen, commerciële informatie te verspreiden, schade of hinder aan andere deelnemers of de datingsite toe te brengen, racistische of aanstootgevende uitingen te doen, informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende deelnemer, inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk.
 3. De consument accepteert dat DatingDirector als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens & gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen.

Klachten over deelnemers

 1. Als DatingDirector een klacht ontvangt over een deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zodanig gepaste maatregelen. DatingDirector spant zich in om de profielen van de consumenten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat deze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere deelnemers uit het systeem te zetten & niet verder te helpen.

Bescherming persoonsgegevens

 1. Op het gebruik van DatingDirector zijn de privacy voorwaarde van de datingsite van toepassing. DatingDirector houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving

Aansprakelijkheid

 1. De Datingsite is tegenover Consumenten aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan de Datingsite.
 2. De Consument is tegenover de Datingsite aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Consument in de nakoming, tenzij deze tekortkoming niet aan de Consument kan worden toegerekend.

Opzegging consument

 1. Het lidmaatschap kan elk moment worden beëindigd. Je betaald bij DatingDirector namelijk per keer. Hierdoor zit je niet vast aan een lidmaatschapsperiode
 2. Het opzeggen bij DatingDirector kan via de e-mail & telefonisch. Als hierbij maar wel duidelijk wordt vermeld wat de persoonsgegevens van de consument zijn
 3. Wanneer de consument het lidmaatschap heeft beëindigd, wordt het profiel van de consument uiteraard niet meer gebruikt voor eventuele matches

Klachtenregeling

 1. DatingDirector zal binnen 3 werkdagen inhoudelijk op een ingediende klacht antwoorden

Wij respecteren uw privacy en gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoongegevens en de Telecommunicatiewet.